yazilimweb tasarim

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.g.

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu i višegodišnjih ugovora

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019. godinu

Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2020. godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

Druge izmjene plana nabave za 2019. godinu

KURIKULUM 2019.-2020.

Godišnji plan 2019.-2020.

Godišnje izvješće o radu 2018.-2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godine

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA”TRATINČICA” GRUBIŠNO POLJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.GODINE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. - Excell

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PLAN NABAVE 2019

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2018

Godišnji plan 2018.-2019.

Financijski plan za 2019. godinu

KURIKULUM 2018.-2019.

Izvješće o radu 2017.-2018.

Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018

II izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeII izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjePolugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Plan-nabave-za-2018.-godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave za 2018. godinu.

Godišnji-plan-2017.-2018.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2017.-2018.

II-Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: II Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.

Izjvešće-2016.-2017.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće 2016.-2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2017.godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2017.godinu.


I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: I Izmjene Plana nabave za 2017. godinu.


 Financijski izvještaj za 2016.godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeFinancijski izvještaj za 2016. godinu.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu-TABLICA,


Financijksi plan za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski plan za 2017. godinu.


Plan nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave za 2017. godinu.


II. izmjene Plana nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: II. izmjene Plana nabave Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2016. godinu.


Godišnji plan 2016. - 2017.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2016.-2017.


Kurikulum D. V. G. POLJE 16.-17.-16.09.16.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Kurikulum D.V. G. POLJE-16.-17.-16.09.16.


Godišnje izvješće 2015. - 2016.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnje-izvješće-2015.-2016.


Financijski izvještaj za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski izvještaj za 2015. godinu.


Odluka o proceduri naplate prihoda

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o proceduri naplate prihoda u Dječjem vrtiću Tratinčica Grubišno Polje.


Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića"Tratinčica" Grubišno Polje za 2015.godinu.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj 2015.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2015.godinu.


Službenik za informiranje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Službenik za informiranje.


Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za pristup informacijama

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za pristup informacijama


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje:Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Plan nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave 2016.


Financijski plan 2016. godine sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski plan 2016. godine sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.


Godišnji plan 2015.-2016.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2015.-2016.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjega vrtića "Tratinčica" G. Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu.


I. izmjene plana nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: I. izmjene plana nabave za 2015. godinu.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DVTratinčica

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna D.V. Tratinčica.


Plan nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave 2015.


Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: ZAHTJEV ZA UPIS


Pravilnik o upisu djece

Pravilnikom o upisu djece (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje (u nastavku teksta: Vrtić), način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, te prava i obveze roditelja, odnosno skrbnika djece-korisnika usluga Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o upisu djece.


Odluka o o utvrđivanju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - članak 13. Zakona o javoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj:83/11,90/11,143/13) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Statut Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje

Statutom Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Statut) uređuju se statusna obilježja, odnosi Grada Grubišnoga Polja, kao osnivača, i Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Vrtić), djelatnost, pružanje usluga, unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića, tijela i njihova nadležnost u upravljanju Vrtićem, uvjeti za obavljanje poslova radnika u Vrtiću, imovina i financijsko poslovanje, javnost rada, poslovna tajna, zaštita osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaštita okoliša, te druga važna pitanja glede rada i poslovanja Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Statut Dječjeg vrtića Tratinčica.