yazilimweb tasarim

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2020.g.

Referentna stranica Financijskog izvještaja za 2020.g.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020.

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021.

Kurikulum Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021.

Druge izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Plan nabave Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2021. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.g.

Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu i višegodišnjih ugovora

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019. godinu

Procedura o izdavanju i obračunu putnih naloga

Procedura o blagajničkom poslovanju

Odluka o visini blagajničkog maksimuma

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2020. godinu

Plan nabave za 2020.godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

Druge izmjene plana nabave za 2019. godinu

KURIKULUM 2019.-2020.

Godišnji plan 2019.-2020.

Godišnje izvješće o radu 2018.-2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godine

Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA”TRATINČICA” GRUBIŠNO POLJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.GODINE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. - Excell

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018

Plan klasifikacijskih oznaka za 2019. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PLAN NABAVE 2019

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2018

Godišnji plan 2018.-2019.

Financijski plan za 2019. godinu

KURIKULUM 2018.-2019.

Izvješće o radu 2017.-2018.

Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 2018

II izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeII izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjePolugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeI. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Plan-nabave-za-2018.-godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave za 2018. godinu.

Godišnji-plan-2017.-2018.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2017.-2018.

II-Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: II Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.

Izjvešće-2016.-2017.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće 2016.-2017.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2017.godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2017.godinu.


I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: I Izmjene Plana nabave za 2017. godinu.


 Financijski izvještaj za 2016.godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdjeFinancijski izvještaj za 2016. godinu.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu-TABLICA,


Financijksi plan za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski plan za 2017. godinu.


Plan nabave za 2017. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave za 2017. godinu.


II. izmjene Plana nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: II. izmjene Plana nabave Dječjega vrtića Tratinčica Grubišno Polje za 2016. godinu.


Godišnji plan 2016. - 2017.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2016.-2017.


Kurikulum D. V. G. POLJE 16.-17.-16.09.16.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Kurikulum D.V. G. POLJE-16.-17.-16.09.16.


Godišnje izvješće 2015. - 2016.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnje-izvješće-2015.-2016.


Financijski izvještaj za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski izvještaj za 2015. godinu.


Odluka o proceduri naplate prihoda

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o proceduri naplate prihoda u Dječjem vrtiću Tratinčica Grubišno Polje.


Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića"Tratinčica" Grubišno Polje za 2015.godinu.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj 2015.


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Izvješće-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2015.godinu.


Službenik za informiranje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Službenik za informiranje.


Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za pristup informacijama

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za pristup informacijama


Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje:Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Plan nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2016. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave 2016.


Financijski plan 2016. godine sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Financijski plan 2016. godine sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.


Godišnji plan 2015.-2016.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji plan 2015.-2016.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjega vrtića "Tratinčica" G. Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu.


I. izmjene plana nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: I. izmjene plana nabave za 2015. godinu.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DVTratinčica

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna D.V. Tratinčica.


Plan nabave Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2015. godinu

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Plan nabave 2015.


Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: ZAHTJEV ZA UPIS


Pravilnik o upisu djece

Pravilnikom o upisu djece (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje (u nastavku teksta: Vrtić), način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, te prava i obveze roditelja, odnosno skrbnika djece-korisnika usluga Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pravilnik o upisu djece.


Odluka o o utvrđivanju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića"Tratinčica"Grubišno Polje

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene programa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - članak 13. Zakona o javoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj:83/11,90/11,143/13) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


Statut Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje

Statutom Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Statut) uređuju se statusna obilježja, odnosi Grada Grubišnoga Polja, kao osnivača, i Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljem tekstu: Vrtić), djelatnost, pružanje usluga, unutarnje ustrojstvo i način rada Vrtića, tijela i njihova nadležnost u upravljanju Vrtićem, uvjeti za obavljanje poslova radnika u Vrtiću, imovina i financijsko poslovanje, javnost rada, poslovna tajna, zaštita osobnih podataka, ostvarivanje prava na pristup informacijama, zaštita okoliša, te druga važna pitanja glede rada i poslovanja Vrtića.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Statut Dječjeg vrtića Tratinčica.