yazilimweb tasarim


Cvjećarnica “Maslačak”

Dana 25.04.20222. godine u odgojnoj skupini "Pingvini" otvorena je Cvjećarnica "Maslačak"! Kako?Pripravnica Ivona Horak pripremila je aktivnost na temu "Plesna haljina žutog maslačka". Osim interpretacije priče Sunčane Škrinjarić, djeci je ponuđeno niz materijala: plela se paukova mreža, izrađivali paukovi i cvijeće od neoblikovanog materijala, proučavali dijelovi maslačka, životni ciklus maslačka, prodavalo se cvijeće u cvjećarnici.