yazilimweb tasarim


Potpisan ugovor sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade

Dana 03. studenoga 2021. godine Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja Zlatko Mađeruh potpisao je u Pleternici Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa središnjim državnim uredom za demografiju i mlade. Gradu Grubišnome Polju biti će dodijeljena financijska sredstva u iznosu od =220.000,00 kuna koja su usmjerena na potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini. Navedena sredstva odnose se na pedagošku godinu 2020./2021., a biti će utrošena za pokrivanje 10% godišnjeg izdataka za plaće zaposlenika koje Grad Grubišno Polje financira za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje. Prema Proračunu Grada Grubišnog Polja sredstva koja su planirana za rad Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za 2021. godinu iznose =3.471.700,00 kuna, odnosno rashodi za plaće zaposlenih u vrtiću planirani su u iznosu od =2.202.300,00 kuna. Nakon završetka projekta rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta vrtića u Grubišnome Polju u rujnu 2020. godine, kapacitet vrtića je povećan, te je bilo potrebno zaposliti 2 nova odgojitelja. Od ožujka 2021. godine zaposlena je stručna suradnica psihologica na pola radnoga vremena, što je znatno doprinijelo unaprjeđenju odgojno-obrazovnog rada vrtića. Obzirom da je trošak zaposlenih u vrtiću ujedno i najveći izdatak za osnivača vrtića Grad Grubišno Polje, odobrena sredstva umanjila su sredstva koje Grad redovito izdvaja iz vlastitog proračuna.