yazilimweb tasarim

 

kid2Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje provodi redoviti 10-satni program predškolskoga odgoja za djecu rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu (Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 601-02/20-02/00528, URBROJ: 533-05-20-0004). U centralnom objektu u Grubišnome Polju ostvaruje se redoviti program predškolskoga odgoja u 6 odgojnih skupina, a u područnom objektu u Velikim Zdencima u 1 mješovitoj odgojnoj skupini.

Osim redovitog programa, Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje ima mogućnost provođenja Programa engleske igraonice za djecu 5-7 godina na koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo Suglasnost, KLASA: 601-02/20-03/00424, URBROJ: 533-05-20-0005. Na Kraći sportski program Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje još čeka suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provoditi će se u sportskoj dvorani Vrtića. Suglasnost na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo dana 21.siječnja 2015. godine (KLASA: 601-02/14-03/00423, URBROJ:533-25-15-0004).