yazilimweb tasarim

 

kid2Odgojno-obrazovni rad Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji usklađenoj s programskim usmjerenjem, a prate se sve suvremene tendencije na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje.

Jedan od glavnih smjerova odgojno-obrazovnog rada je povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju transparentnosti odgojne prakse i kontinuiranog zajedničkog djelovanja u osiguravanju povoljnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba i poštivanje djetetovih prava.

 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje ima odgojno-obrazovni rad organiziran u 4 odgojne skupine u centralnome objektu u Grubišnome Polju:

  • odgojna skupina "Leptirići" (djeca u 2. godini života),
 
  • odgojna skupina "Bubamare"(djeca u 3. i 4. godini života),
 
  • odgojna skupina "Ribice" (djeca u 4. i 5. godini života),
 
  • odgojna skupina "Pčelice" (djeca u 6. i 7. godini života - cjelodnevni program),
 
  • te u 2 odgojne skupine predškole u Grubišnom Polju i 1 odgojne skupine u područnome objektu u Velikim Zdencima.
 

Osim redovitog programa, uz suglasnost Zavoda za unapređivanje školstva, Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje ima mogućnost provedbe programa katoličkog vjerskog odgoja, kraćeg učenja engleskog jezika, te programa igraonice na češkom jeziku.

  Suglasnost na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 21.01.2015. godine (Klasa: 601-02/14-03/00423, Urbroj: 533-25-15-0004).