yazilimweb tasarim

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje započeo je s radom 01. ožujka 1977. godine u adaptiranom prostoru nekadašnje kuglane s jednom odgojnom skupinom djece starosti od 3 do 7 godina u koju je upisano 25-ero djece. Broj upisane djece se brzo povećavao, pa je 01. listopada 1980.godine otvoren novi objekt montažnog tipa u kojemu se radi i danas.

01. rujna 1981. godine uz pomoć Mljekarske industrije "Zdenka" Veliki Zdenci otvoren je područni objekt u Velikim Zdencima za čije potrebe je adaptirana zgrada veterinarske stanice. Ministarstvo kulture i prosvjete Republike Hrvatske prenijelo je 1994.godine osnivačka prava Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje na Grad Grubišno Polje, koji otada osigurava Vrtiću egzistenciju, uz participaciju roditelja.

Danas je u Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje upisano 120-ero djece u četiri odgojne skupine redovitog programa i 50-ero djece u 3 odgojne skupine predškole. Osoblje vrtića broji uz ravnateljicu, 11 odgojitelja, računopolagateljicu, kuharicu, 2 kuharice-spremačice i spremača.

Odgojno-obrazovni rad vrtića temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji usklađenoj s programskim usmjerenjem, a prate se sve suvremene tendencije na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje. Jedan od glavnih smjerova odgojno-obrazovnog rada je povezivanje obiteljskog s izvanobiteljskim odgojem u cilju transparentnosti odgojne prakse i kontinuiranog zajedničkog djelovanja u osiguravanju povoljnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih djetetovih potreba i poštivanje djetetovih prava.

Osim redovitog programa uz suglasnost Zavoda za unapređivanje školstva, vrtić ima mogućnost provedbe programa katoličkog vjerskog odgoja, kraćega programa učenja engleskog jezika, te programa igraonice na češkom jeziku za djecu češke nacionalnosti. Vrtić posjeduje i suglasnost Ministarstva za izvođenje programa predškole.