yazilimweb tasarim


E-Dječja kartica “Mudrica”

Središnji državni ured za demografiju i mlade pokrenuo je projekt e-Dječje kartice "Mudrica", jedne od novih poticajnih mjera obiteljske i populacijske politike. E-Dječja kartica namijenjena je roditeljima, udomiteljima i skrbnicima, a čije korištenje omogućuje razne pogodnosti ili popuste na proizvode ili usluge kod dogovorenih partnera iz javnog i privatnog sektora. Na promotivnim i informativnim plakatima sadržane su detaljne informacije o načinu pristupanja, te korištenju nove e-usluge na sustavu e-Građani.